Educating the students of today to be the world citizens of tomorrow

 

MYP

Het MYP, voluit IBMYP, staat voor Middle Years Programme. Het is ontstaan in de jaren '80 als reactie op (het onderwijs in) een veranderende wereld. Het introduceren van verschillende mogelijkheden om te leren, de wereldwijde communicatie en het flexibele onderwijsprogramma vormde een wezenlijk verschil met het traditionele onderwijs. Het IBO (International Baccalaureate Organisation) paste het MYP toe en ontwikkelde onderwijs, zoals wij dat tegenwoordig kennen.

 

Het basis idee van het MYP is een onderwijsprogramma dat geschikt is voor elke school waar ook ter wereld. Elke school moet daarmee voldoen aan de eisen die het IBO stelt, zodat de standaard gewaarborgd is.


Dit doet het volgens drie idealen:

Intercultural Awareness; Interculturele bewustwordeing. Belangrijk in een wereld die alleen maar kleiner wordt. De cultuur van ieder individu, de openheid naar andere culturen, de bereidheid om de discussie met de ander aan te gaan, op een open en respectvolle manier.
Holistic Learning; Het gehele leren: De traditionele vakken vormen samen een lichaam met kennis. In dit lichaam ligt er een grote nadruk op persoonlijke ontwikkeling naast wetenschappelijke ontwikkeling.
Communication; Communicatie; Om goed te kunnen communiceren met iedereen: je ideeën delen en luisteren naar anderen.
 

Maar hoe wordt dit nou eigenlijk gedaan?

Een flexibel leerprogramma waar wordt lesgegeven met het volle bewustzijn van het individuele leren. 
Er wordt een verband gelegd met andere vakken en de vakken worden in verband gelegd met de buitenwereld.

Dit kan gedaan worden door vijf gemeenschappelijke areas of interaction, welke verwerkt worden in elk vak.

 

Deze Areas of Interaction zijn:

Approaches to Learning: Hoe moet ik leren?
Community and Service: Hoe kan ik een bijdrage leveren aan de samenleving?
Health and Social Education: How moet ik voor mezelf en anderen zorgen?
Environments: Waar leef ik? Welke hulpmiddelen heb ik / gebruik ik?
Human Ingenuity: Hoe zijn dingen gemaakt? Wat zijn de consequenties ervan?
 

Hoe wordt het werk beoordeeld?

De beoordeling is gebaseerd op verschillende criteria: kijken naar verschillende vaardigheden in een stuk werk.
Feedback aan leerlingen: wat zijn de goede en minder goede elementen en, natuurlijk, hoe kunnen leerlingen zich verbeteren.
Het werk van leerlingen uit TTO 4 wordt opgestuurd voor 'moderation' naar het IBO. Het IBO beoordeelt daarmee het niveau van onze leerlingen en de vaardigheden van de docenten. Waardoor de inhoudelijke kant gewaarborgd blijft.
 

Uit welke vakken bestaat het MYP?

Elke leerling moet op zijn minst één vak uit elk van de onderstaande groepen kiezen:

Language A: Nederlands of Engels
Language B: Nederlands, Engels, Duits of Frans
Humanities: Aardrijkskunde, Economie of Geschiedenis
Sciences: Biologie, Natuurkunde en Scheikunde
Wiskunde A, B of C
DesignTechnology
Visual Arts
Physical Education

Om een IBO certificaat te krijgen moet elke leerling de laatste twee jaar het MYP hebben gedaan, het Personal Project goed afgerond hebben en aan de eisen van de school over Community & Service hebben gedaan.


Kijk ook eens op www.IBO.org / MYP site